top of page

Vergoeding zorgverzekeraar

  • De oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

  • Geheel of voor een groot gedeelte vergoeding mogelijk. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed. 

  • Hoeveel kunt u terugvinden op de site van uw eigen zorgverzekeraar onder maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorg, Oefentherapie Cesar.

  • Factuur betaalt u eerst zelf en erna kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar .

  • Een verwijsbrief van arts of specialist is fijn maar niet noodzakelijk.

  • U kunt ook uit eigen initiatief komen of op advies van iemand anders. De oefentherapie Cesar is vrij toegankelijk.

  • Het eerste onderzoek/behandeling duurt  45 minuten, een vervolgbehandeling 30 minuten.

yoga Mat
BeterBS_logo01_XL_rgb.jpg
bottom of page